Självanmälan

På den här sidan kan du anmäla dig som intresserad av att komma på psykologprogrammets mottagning som patient. Mer information om mottagningen, hur det går till och vad du kan vänta dig kan du läsa här.

Syftet med frågorna nedan är att ge en kort grund för ett inledande mottagningssamtal. I och med att du lämnar dina uppgifter här ställs du på väntelista för mottagningen. Du kontaktas sedan av en psykologkandidat för ett första telefonsamtal.

OBS! Vi ringer från 010-nummer som är fasta telefoner på mottagningen. Vi har dock inte möjlighet att svara om du ringer åter, varför det är bra om du kan försöka svara när du ser att vi ringer. Svara om möjligt kort och kom överens om en tid att höras av ostört.

Baserat på det samtalet bestäms sedan om vi omgående kan erbjuda dig fortsatta bedömningssamtal, om vi måste ställa dig på väntelista eller om vi måste tacka nej och hänvisa dig till annan vård.

Allmänna uppgifter
år
Adressuppgifter
Fyll i epost här. Om du inte har en e-post skriv "har ingen epost".
Ange ort
Om du bara har fast telefon, fyll i det fasta telefonnumret även här.
Om du inte har en separat hemtelefon, fyll i ditt mobilnummer även här.
Ange information vi bör känna till innan vi kontaktar dig, t.ex när du är hemma eller om det är olämpligt att ringa på vissa tider.
Problematik
Beskriv kortfattat (högst 250 tecken) det huvudsakliga problem du söker för. Detta är här till för att gruppera ansökningar och du kommer få tillfälle att beskriva problemen utförligare när du senare blir kontaktad via telefon. Du kommer då även kunna berätta om det är fler problem du vill diskutera.
Ange hur länge (i månader och år) du har haft detta problem.